Copyrights
Alle geschreven teksten en gemaakte foto's blijven eigendom van Rijtesten.nl en de betreffende auteur en/of fotograaf. Het is de doelstelling van Rijtesten.nl de testverslagen voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Om die reden is het mogelijk gebruik te maken van ons materiaal tegen bepaalde voorwaarden. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rijtesten.nl is het niet toegestaan materiaal van deze site te gebruiken voor eigen doeleinden.

Aansprakelijkheid
Rijtesten.nl noch de meewerkende importeurs en dealers zijn op enige wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via deze website.

Privacy
Rijtesten.nl maakt gebruik van cookies. Voor nadere toelichting omtrent het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.